СТАТИСТИК

Бригадын төрөл Итгэмжлэгдсэн эсэх Бригадын тоо Гишүүдийн тоо Баталгаажсан
гүйцэтгэлийн дүн
Баталгаажаагүй
гүйцэтгэлийн дүн
Өрлөгийн БригадИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 32 218 204500000
Мужааны бригадИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 32 213 105250000
Дотоод Засалын бригадИтгэмжлэгдсэн 1 8
Жирийн 69 321 165250000
Цахилгааны бригадИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 24 72 5015004
Сантехникийн бригадИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 19 77 50250000
Арматурын бригадИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 16 127 75660000
Каркас УгсралтИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 47 340 205649484
Гадна Фасадны бригадИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 18 74 52500000
Дээврийн бригадИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 6 20 43450000
Шаварын бригадИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 12 20 23000000
Чулуу Плитаны бригадИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 14 35 28250000
Гагнуурын бригадИтгэмжлэгдсэн 0
Жирийн 8 19 1500000

НИЙТ

Нийт бригад: 298, нийт гишүүн: 1544, нийт гүйцэтгэл: 960274488 ₮
Итгэмжлэгдсэн бригад 1 Гишүүн 8 Баталгаажсан
гүйцэтгэлийн
Баталгаажаагүй
гүйцэтгэлийн
Жирийн бригад 297 Гишүүн 1536 Баталгаажсан
гүйцэтгэлийн
Баталгаажаагүй
гүйцэтгэлийн
960274488
Их уншсан мэдээлэл

twittero button


Yahoo button

face book like button