Бригадын зөвөлгөө нь тухайн бригадын хамт олны ур чадварыг харуулахаас гадна захиалагчдад барилгын    ажлыг хөнгөвчлөхөд чухал болно.
Заслын ажлын үндсэн ойлголт Заслын ажлын үндсэн ойлголт

Заса чимэглэлийн ажлыг барилгын эцсийн үе шатанд гүйцэтгэдэг ба барилгын өрөө тасалгааг зориулалтад нийцүүлэн гоо зүйн болон захиалагчийн сэтгэл ханамж, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангахуйцаар технологийн горимын дагуу MNS болон олон улсын стандартыг хангахуйц хэмжээнд өнгөлөн засах нь заслын ажлын үндсэн зорилго юм.


Оруулсан: 2014/02/19 18:22 Зассан: 2014/02/19 18:22   Зөвлөгөө оруулсан бригад
Их уншсан мэдээлэл

twittero button


Yahoo button

face book like button