Мужааны бригадын жагсаалт


Сайтын итгэмжлэгдсэн бригад нь 'Итгэмжлэгдээгүй бригад' эрэмблэлтээс бусад эрэмблэлтэн дээр жирийн бригадаасаа дээгүүр эрэмблэгдэнэ. Итгэмжлэгдсэн бригад нь сайтын нэр хүндийг унагахгүй, захиалагч талтай гэрээний дагуу ажлын гүйцэтгэлийг сайн хийх, харилцааны өндөр соёлтой байх гэх зэрэг заалтуудтай гэрээг байгуулсан байдаг. Барилгын бригадууд эсвэл аж ахуйн нэгж дээр гэрээлэн бригадаараа ажлаа хийдэг хүмүүс бүртгүүлж болно. 


Их уншсан мэдээлэл

twittero button


Yahoo button

face book like button