Бригадын зөвөлгөө нь тухайн бригадын хамт олны ур чадварыг харуулахаас гадна захиалагчдад барилгын    ажлыг хөнгөвчлөхөд чухал болно.
Чадварлаг туршлагатай ажилчидтай байхын давуу тал Чадварлаг туршлагатай ажилчидтай байхын давуу тал Чадвартай туршлагатай гар нийлсэн ажилчидийн давуу тал маш их. Бусад бригадуудын 7 хоногт хийх ажилыг 3-5 хоногт хийдэг. Энэ нь туршлага болон чадвар сайных. Барилгын компаниудад цаг бол алт байдаг. Танай компани алтан цагаа хэмнэж чанартай найдвартай ажил хийлгэхийг хүсвэл бидэнд хандана уу!
Оруулсан: 2016/06/26 11:57 Зассан: 2016/06/26 11:57   Зөвлөгөө оруулсан бригад
Их уншсан мэдээлэл

twittero button


Yahoo button

face book like button