Дээвэрт хэрэглэгдэх материалууд


Энэхүү материалд дээврийн төмөр хавтангууд , дээврийн хар цаас , нарны эрчим хүч хураадаг дээвэр гэх мэт материалууд орно...Их уншсан мэдээлэл

twittero button


Yahoo button

face book like button