Бригадын зөвөлгөө нь тухайн бригадын хамт олны ур чадварыг харуулахаас гадна захиалагчдад барилгын    ажлыг хөнгөвчлөхөд чухал болно.
Цахилгааны ажил нь төрөл бүртээ маш олон стандарт байдаг. Цахилгааны ажил нь төрөл бүртээ маш олон стандарт байдаг. Цахилгааны ажлыг мэдэх мэдэхгүй маш олон мэргэжлийн бус хүмүүс чаднаа гээд хийдэг. Энэ хүмүүс нь хямд хийдэг боловч баталгаатай зүйл тэр бүр хийгээд байдаггүй. Гадна , дотор цахилгааны ажил чиглэл чиглэлээсээ улбаалаад маш олон стандарттай байдаг үүнийг нь барихгүй байнаа гэдэг галын аюултай. Танд эрсдэл авчрах учир мэргэжлийн хүмүүсийн бичиг баримтыг шалгаж буух эзэн буцах хаягтай хүмүүстэй холбогдож -ажлын баталгаа гаргуулж гэрээ хийх шаардлагатай байдаг. Цахилгааны ажлыг ямар ч тооцоо хийхгүйгээр дур мэднэ хийх нь хамгийн аюултай .
Оруулсан: 2015/05/14 20:40 Зассан: 2015/05/14 20:40   Зөвлөгөө оруулсан бригад
Их уншсан мэдээлэл

twittero button


Yahoo button

face book like button